Asiakaspalvelu: +45 3841 0300
ma–to klo 10:00–17:00
pe klo 10:00–15:00
Viimeksi päivitetty: 10. heinäkuuta 2020

Kolme tärkeää pointtia kestävämmän yrityskulttuurin kehittämiseksi

Kolme tärkeää pointtia kestävämmän yrityskulttuurin kehittämiseksi

 

Yritykset voivat kehittää omaa yrityskuvaansa sekä yrityskulttuuriaan lukuisin eri tavoin. Positiivinen yrityskuva tekee yritystä aiempaa tunnetummaksi, kokonaisvaltaisesti paremmaksi sekä roppakaupalla vetovoimaisemmaksi niin potentiaalisten asiakkuuksien kuin myös työntekijöiden näkökulmasta. Yrityksen imago ja vetovoimaisuus ei kuitenkaan rakennu aivan sormia napsauttamalla vaan se edellyttää monia oikeita askelia tavoitteen mukaiseen suuntaan. Tavoitteellisuuden lisäksi yrityskuvan kiillottaminen edellyttää pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta.

Käymme tämän artikkelin puitteissa läpi kolme eri pointtia, joiden avulla yritysten on mahdollista tuottaa ympäristölleen positiivista yrityskuvaa.

Tarkoituksenmukainen toimintatapa

Yrityksellä on suositeltavaa olla selkeät tavoitteet vuosittaisessa toimintasuunnitelmassaan. Selkeät tavoitteet vetävät nimittäin puoleensa parhaimpia toimijoita. Nämä tarkoittavat sellaisia osapuolia, joihin yrityksen asiakaskunta voi helposti samaistua. Tämä edellyttää yrityksen puolesta sen identifioimista, miksi yritys on ylipäätään toiminnassa ja keitä yritys palvelee. Esimerkiksi, mikäli vihreän energian käyttö tai muuten ympäristöystävälliset valinnat ovat osa yrityksen brändiä, tulee niiden heijastua yrityksen kaikkiin toimintoihin.

Näin ollen edeltävän kaltaisia tarkoituksia tukevaa toimintatapaa on vaikkapa suuressa osassa oleva kierrätys ja pehmeän energian käyttö. Toimintatavassa tulee muistaa se, että yrityksen brändi heijastuu vahvasti myös siinä, millainen sen omien työntekijöiden näkemys yrityksestä on. Näin ollen se on tärkeä ja iso osa tarkoituksenmukaisen toimintatavan muodostumista.

Arvojen ja periaatteiden määrittely

Kaikissa yrityksissä ja yrittäjyydessä ylipäätään on olemassa arvot ja periaatteet. Toisissa yrityksissä ne on erittäin tarkoin määritelty, kun taas joissain yrityksissä ne on voitu jättää kokonaan kirjaamatta. Huolimatta siitä, ovatko ne kirjattu tai ei, ovat arvot ja periaatteet silti olemassa. Yrityksen kantavat arvot ja periaatteet ovat yrityksen sisäisiä ohjenuoria. Niiden tulee ilmetä yrityksen sekä sen kaikkien työntekijöiden päivittäisessä toiminnassa. Yrityksen arvojen tulisi siis olla jokaisen työntekijän sisäinen toimintatapa suorittaessaan velvollisuuksiaan yrityksessä. Ja onkin hyvin tärkeää, että jokainen noudattaa yhdessä sovittuja arvoja.

Yleisiä eri yrityksissä tunnustettuja arvoja ovat esimerkiksi ekologisuus, vastuullisuus, rehellisyys ja luotettavuus. Nämä samat arvot voi bongata myös peliteollisuuden parista, sillä esimerkiksi NetBet -nettikasino panostaa kyseisiin teemoihin erittäin tarmokkaasti. Arvot saattavat äkkiseltään kuulostaa hyvin yleisiltä ja itsestään selviltä. Niiden kokonaisvaltainen toteuttaminen on haastavaa, sillä yrityksen oikeat arvot näkyvät vain jokapäiväisissä toimissa.

On hyvin todennäköistä, että yrityksen toimintakulttuuri saattaa muuttua yrityksen kasvaessa. Näissäkin tapauksissa on erittäin tärkeää, että yrityksen brändin ydinarvot pysyvät ennallaan.

Työntekijät ovat yrityskulttuurin tärkein voimavara

Yrityksen tärkein voimavara on sen työntekijät. Näin ollen esimerkiksi työntekijöiden tyytyväisyyden parantaminen lähtee siitä, että työntekijöitä kohdellaan hyvin. Työntekijöiden hyvinvoinnin laiminlyönti saattaa johtaa löyhään työmoraaliin, turhautumiseen sekä lopulta avainhenkilöiden lähtöön talosta.

Työntekijöiden tyytyväisyyden ja hyvinvoinnin lisäämistä voi toteuttaa monella tapaa. Ehkä tärkeimpänä tekijänä on luotettava, joustava ja kannustava ilmapiiri. Positiivisuus lisää positiivisuutta, joka heijastuu puolestaan suoraan työntekijöiden asenteeseen. Tyytyväisyyttä voi myös lisätä erilaisilla eduilla, kuten bonusjärjestelmillä, ilmaisella ruoalla tai muilla vastaavilla keinoilla. Yhteishenkeä voi parantaa esimerkiksi yhteisillä illanvietoilla ja yhdessäolemisella.

Työntekijöiden tyytyväisyyttä kannattaa myös säännöllisesti mitata erilaisilla kyselyillä, jolloin omasta ja muiden ajatuksista saa selkeämmän kuvan. Mittaaminen antaa tilanteen analysoimisen lisäksi työkaluja parantaa ja lisätä työtyytyväisyyttä, kun ongelmakohtiin voidaan paremmin ja nopeammin puuttua.

Tärkeintä on oman reseptin löytäminen

Yrittäjien ja yritysten kannattaa jatkuvasti parantaa ja työstää omaa yrityskulttuuriaan. Sen avulla saadaan rakennettua brändille parempaa kuvaa, luotua positiivista mainetta sekä houkutella puoleensa jopa uusia asiakkaita. Yrityskulttuurin rakentamisessa tulee kuitenkin huomioida se, ettei ole olemassa mitään jokaiselle sopivaa valmista sapluunaa vaan on tärkeää heijastaa omia arvojaan ja periaatteita jokapäiväisissä toiminnoissaan.

Sen ohella onkin tärkeä pelata enemmän omilla vahvuuksillaan kuin yrittää kopioida kilpailevan yrityksen mallia. Eli omalla reseptillään toimiminen takaa todennäköisimmin parhaan tuloksen. Arvojaan ja periaatteitaan noudattavassa yrityksessä, jossa huolehditaan työntekijöidensä hyvinvoinnista, ollaan sitoutuneempia ja tuotteliaimpia kuin sellaisessa yrityksessä, josta selkeä päämäärä uupuu.