Lämpöpumput

Vertaa lämpöpumppujen hintoja ja laatua - pyydä tarjous!

Säästä aikaa

Täytä lomake ja vastaanota jopa 4 tarjousta useilta toimittajilta

Säästä rahaa

Säästä jopa 50% vertailemalla useita tarjouksia eri toimittajilta

Ilmainen & sitoumukseton

Palvelu on maksuton ja ilman sitoumuksia

Mainittu medioissa:
1
2
3
Vastaanota jopa 4 tarjousta! Lämpöpumppu - Saat jopa 4 ilmaista tarjousta sitoumuksetta
Kestää alle minuutin

Valitse lämpöpumppu

Kestää alle minuutin
Viimeksi päivitetty: 20. syyskuuta 2017

Lämpöpumpun avulla säästät energiakuluissa

Lämpöpumpun avulla siirretään lämpöenergiaa kylmemmästä tilasta lämpimämpään. Yleensä lämpöpumpusta puhuttaessa tarkoitetaan sisätilojen lämmittämiseen tarkoitettuja laitteita, mutta myös monet jäähdyttävät laitteet, kuten ilmastointilaitteet, toimivat lämpöpumpulla.

Lämpöpumppu on erinomainen valinta sisätilojen lämmitykseen. Sen avulla voit säästää energiaa ja pienentää lämmityskustannuksiasi. Karkeasti erilaiset lämpöpumput voidaan erottaa kahteen eri ryhmään, riippuen ottaako pumppu luovuttaman lämmön maasta vai ilmasta.

Ennen ostopäätöstä on suositeltavaa, että pyydät tarjouksen useilta toimittajilta, sillä hinnat ja palvelut voivat vaihdella suuresti. Tämän teet helposti täyttämällä vieressä olevan lomakkeen, niin yhdistämme sinut sopiville toimittajille. Näin löydät helposti mieleisesi tarjouksen. Tarjouksen pyytäminen on ilmaista eikä sido sinua mihinkään.

Lämpöpumppu ottaa energiaa ilmasta tai maasta

Lämpöpumput voi siis karkeasti jakaa joko ilmalämpöpumppuihin tai maalämpöpumppuihin, riippuen siitä ottavatko ne energian ilmasta vai maasta. Oikein asennettuna, mitoitettuna ja käytettynä molempien vaihtoehtojen avulla voi säästää lämmityskustannuksissa.

Ilmalämpöpumppu kerää varastoitunutta aurinkoenergiaa ulkoilmasta ja muuntaa sen sisätiloihin lämpimäksi ilmaksi tai lämpimäksi vedeksi talon vesikiertojärjestelmään. Ilmaa luovuttava ilma-ilmalämöpumppu sopii päälämmitysjärjestelmän lisälaitteeksi, mutta vettä luovuttava ilma-vesilämöpumpun avulla voidaan kattaa koko asunnon lämmöntarve.

Maalämpöpumppu taas käyttää hyväkseen maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta aurinkoenergiaa. Maalämpöpumppu tuottaa energiaa suhteellisen edullisesti, mutta sen hankintakustannus on melko korkea. Maalämpö kasvattaa kuitenkin suosiotaan koko ajan, koska sen energiatehokkuus on korkeampi muihin lämpöpumppuihin verrattuna.

Lämpöpumppu 2

Erilaisia lämpöpumppuja

Tänä päivänä markkinoilla on paljon erilaisia lämpöpumppuratkaisuja. Se mikä sopii juuri sinun asunnon tarkoitukseen riippuu monesta asiasta, kuten:

  • Asunnon olemassa oleva lämmitysjärjestelmä
  • Asunnon koko ja lämmön tarve
  • Ilmasto ja olosuhteet

Tutustutaan seuraavaksi tarkemmin erilaisiin lämpöpumppuratkaisuihin.

Ilmalämpöpumppu

Ilmalämpöpumppu hyödyntää nimensä mukaisesti ilmasta saatua energiaa. Ilmalämpöpumput jaetaan kolmeen eri kategoriaan, sen toimintaperiaatteen ja tarkoituksen mukaan. Nämä kategoriat ovat:

  • Ilma-ilmalämpöpumppu
  • Ilma-vesilämpöpumppu
  • Poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu ottaa talteen ulkoilmaa ja luovuttaa sen tavallisesti suoraan huoneilmaan. Yleensä tämänlaista ratkaisua käytetään huoneilman lämmittämiseen, mutta ilma-ilmalämpöpumpulla on mahdollista myös viilentää ilmaa.

Ilma-vesilämpöpumppu

Ilma-vesilämpöpumppu luovuttaa lämpöä vesikiertoiseen järjestelmään ja se lämmittää myös käyttöveden. Tämä ratkaisu voi kattaa koko lämmitystarpeen ja se on tarkoitettu vain lämmittämiseen, ei viilentämiseen.

Poistoilmalämpöpumppu

Poistoilmalämpöpumppu taas käyttää energianlähteenä poistuvaa ilmaa, jota se käyttää sisäilman lämmittämiseen. Sen voi yhdistää sekä ilmakiertoiseen että vesikiertoiseen lämpöjärjestelmään ja se lämmittää myös käyttöveden.

Maalämpöpumppu

Maalämpöpumppu kerää auringosta varastoitunutta energiaa maaperästä, kalliosta tai vedestä. Maalämpöjärjestelmästä saatua energiaa voidaan käyttää rakennusten ilman sekä käyttöveden lämmittämiseen. Erilaiset maalämpövaihtoehdot ovat siis:

  • Kallioperää lämmönlähteenä käyttävä pumppu
  • Maaperää lämmönlähteenä käyttävä pumppu
  • Vesistöä lämmönlähteenä käyttävä pumppu

Kalliolämpö

Jos lämmönlähteenä käytetään kallioperää, asennetaan keruuputkisto pystysuoraan porattuun reikään lämpökaivoksi, joka ulottuu maksimissaan 200-250 metrin syvyyteen. Tämä ratkaisu on nykyisin yleistymässä sen energiasäästöjen vuoksi, vaikka sen rakennuskustannukset ovat muita maalämpövaihtoehtoja suuremmat.

Maalämpö

Toinen lämmönlähde on maaperä, jolloin putkisto asennetaan vaakasuoraan pintamaahan noin metrin syvyyteen. Tämä on mahdollinen ratkaisu, jos tontti on tarpeeksi suuri, koska vaakaputkisto vie enemmän tilaa kuin pystysuora kallioon ulottuva putkisto. Se on kuitenkin hieman edullisempi ratkaisu, kun kalliolämpö.

Vesilämpö

Maalämpöä voi saada myös vedestä. Tämä vaatii sen, että rakennuksen vieressä on ranta, joka syvenee nopeasti noin kahteen metriin. Putket upotetaan pohjaan painoilla.

Lämpöpumppu 1

Lämpökerroin eli COP

Lämpöpumpun lämpökerroin COP (Coefficient of Performance) kuvastaa sen hyötysuhdetta, eli kuinka tehokkaasti sen käyttämä sähköenergia saadaan muutettua lämpöenergiaksi. Toisin sanoen kuinka paljon pumppu tuottaa lämpöä suhteessa sen käyttämään sähköenergiaan.

Esimerkki: COP 3 tarkoittaa, että lämpöpumppu käyttää 1kW sähköenergiaa tuottaakseen 3kW lämpöenergiaa.

COP-arvo on kuitenkin jäämässä pois ja aletaan puhua SCOP-arvosta (Seasonal Coefficient of Performance) eli vuosihyötysuhde. SCOP-arvo ottaa huomioon neljä eri lämmityskautta vuodessa ja laskee erikseen arvon jokaiselle eri lämmityskaudelle. Tämän lisäksi Eurooppa on jaettu kolmeen eri ilmastovyöhykkeeseen, Etelä-Eurooppa, Keski-Eurooppa ja Pohjois-Eurooppa.

Mikä lämpöpumppu sopii sinun tarkoitukseesi?

Siihen mikä lämpöpumppuratkaisu sopii sinun tarkoitukseesi vaikuttaa moni eri asia, kuten asunnon pinta-ala ja lämmön tarve, sijainti, olemassa oleva lämpöjärjestelmä ja ilmasto. Päätöstä tehtäessä kaikista tärkeintä on huolellinen suunnittelu ja ammattimainen asennus.

Maalämpö

Erilaisilla maalämpöpumpuilla on korkeampi COP-arvo eli lämpökerroin kuin ilmalämpöpumpuilla, mutta niiden rakennuskustannus on suurempi.

Valitessa oikeaa maalämpöratkaisua tärkeitä tekijöitä on maaperän koostumus, perus kallion syvyys ja se onko lähellä vesistöä. Vaakasuoraan pintamaahan asennettu putkiston tehokkuus riippuu maaperän koostumuksesta. Esimerkiksi savimaasta saadaan enemmän lämpöä kuin hiekkamaasta ja kivinen maaperä ei sovellu vaakaputkistolle hyvin.

Kallioperäinen lämpö sopii hyvin pienille tonteille ja saneerauskohteisiin ja se onkin nykyään yleisin lämmönlähde. Kalliota lämmönlähteenä käyttävä lämpöpumppu on rakennuskustannuksiltaan kallein, mutta sen lämpökerroin on myös suurin.

Ilmalämpöpumppu

Ilmalämpöpumppua valitessa merkittävä päätökseen vaikuttava tekijä on, halutaanko sillä kattaa koko lämmitysjärjestelmä vai vain tukea päälämmitysjärjestelmää. Esimerkiksi ilma-ilmalämpöpumppu sopii päälämmitysjärjestelmän lisälaitteeksi, mutta sen avulla ei pystytä Suomessa kylmimmän talvikauden aikana kattamaan koko lämmön tarvetta.

Ilma-vesilämpöpumpulla voidaan kattaa koko rakennuksen lämmitys vesikiertoisen järjestelmän kautta ja sillä voidaan lämmittää myös käyttövesi.